16 października, 2021

Aktualności

Nowy Rok, nowe wyzwania… dwóch pacjentów po wszczepieniu systemu LVAD (urządzenia wspomagającego pracę lewej komory) mogli szczęśliwie opuścić Klinikę Kardiochirurgii i Transplantologii UM w Poznaniu. Dzięki współpracy pomiędzy zespołem kardiochirgicznym kierowanym przez Prof. Marka Jamielity, a kardiologicznym prowadzonym przez Prof. Ewę Straburzyńską-Migaj, w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu mogliśmy pomóc kolejnym dwóm pacjentom z zaawansowaną niewydolnością krążenia w przebiegu choroby niedokrwiennej serca.

Nasza Fundacja brała udział w Forum Serce Pacjenta. Jest to jedyne w Polsce wydarzenie edukacyjne, poświęcone w całości pacjentom kardiologicznym oraz ich bliskim. Ideą Forum Serce Pacjenta jest uświadamianie chorych kardiologicznie oraz ich bliskich w zakresie roli prewencji i skutecznego leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych.