16 października, 2021

Jak pomóc?

JEŻELI CHCESZ WESPRZEĆ ROZWÓJ TRANSPLANTOLOGII I POMÓC OSOBĄ PO PRZESZCZEPACH

Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii prosi o wsparcie. 

Każda nawet najmniejsza wpłata ułatwi nam funkcjonowanie i pomaga osobom po przeszczepie powrócić do normalnego funkcjonowania.

Środki zgromadzone w fundacji będą przeznaczone między innymi na

-wsparcie osób po przeszczepach i opiekę nad chorymi oczekującymi na przeszczep

-organizowanie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży na temat procedury orzekania śmierci mózgu, regulacje prawne pobierania i przeszczepiania narządów

-prowadzenie i finansowanie szkoleń w zakresie chirurgii transplantacyjnej

-podnoszenie wiedzy i kwalifikacji poprzez organizowanie i udział w przedsięwzięciach o charakterze naukowym.

Nr rachunku bankowego Santander Bank Polska S.A. 33 1090 1362 0000 0001 1499 9199

 
Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii 

Długa 1/2

61-848 Poznań 

tel. 735 955 575